En del av Sevrda Svrdsjbygden

Informations- och rastplats i Hökviken

Rastplatsen med båthuset och informationstavla blir färdigställd under 2014. Med hjälp av sponsorer från byn, Vindpengen, kommunen och flera hundra oavlönade arbetstimmar från bybor har vi rott detta 100.000 kronor projektet i hamn. Ett jättetack till alla som har hjälp till och särskild till Björn Storsnes som har lagt ner mycket energi och kärlek i detta projekt!
Läs dagboken om bygget av båthuset här: Dagbok_rastplats_BjornS.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny