En del av Sevrda Svrdsjbygden

Årsmöte Framtid i Linghed & fibermöte

Intresseföreningen FILs årsmöte

Söndagen 26 april kl 17.00

Bystugan Linghed

Årsmöteshandlingar publiceras här senare.

Vill du gå med i styrelsen och arbeta för byns utveckling? Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Kontaktuppgifter hittar du här.

I samband med årsmötet hålls ett möte med Falu Energi och Vatten om fiberutbyggnaden i byn.

Du har fått bredband indragen i din fastighet. Är du nöjd? Har du synpunkter på hastigheten eller operatören? Har du bra tips eller vill få bra tips om bredband, t.ex. hur man kan få upp internet-hastighet eller vilken operatör som är bäst? Vill du dela med dig av erfarenheter som du har gjort i samband med bredbandsinstallation?
Kom på möte och bidra och lär!

Vi starter med årsmötet kl 17:00 och fortsätter med bredbandsmöte kl 17:45 – 19:00

Årsmöte 2015_FIL kallelse

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny