En del av Sevrda Svrdsjbygden

Årsmöte jaktvårdsföreningen

Kallelse

Delägare i Linghed-Hökvikens Byamäns Jaktvårdsförening kallas härmed till årsmöte i Lingheds IF:s klubblokal i Linghed.

Måndagen den 1 juni 2015 kl 19.00

Ärenden enligt stadgarna.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny