En del av Sevrda Svrdsjbygden

Årsmöte Linghedsbyns Vägförening

Kallelse till Linghedsbyns Vägförening ordinarie årsmöte

Datum: 2015-05-28

Klockan: 19:00

Plats: Lingheds IF lokalen

Välkomna

Styrelsen

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny