En del av Sevrda Svrdsjbygden

Årsstämma Belysningsföreningen

Lingheds Elektriska Belysningsförening (ägare till kraftstationerna) kallar andelsägarna till årsstämma.

Lingheds IF:s lokal

Söndagen den 28 juni kl. 18.00.

Ärenden enl stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny