En del av Sevrda Svrdsjbygden

Möte om ridbana

Aune Marias häst beskurenBehövs en ridbana i Linghed?

Intresseföreningen Framtid i Linghed undersöker möjligheten att bygga en ridbana i Linghed.

Varmt välkomna att diskutera behov, utformning och finansiering

Tid och plats: Onsdag 28 oktober kl 19.00

 

FIL har tagit kontakt med Olle Eriksson och det finns möjligheter att anlägga
en ridbana på sågverkets mark.

En ridbana, skulle förstärka byns attraktivitet och bidra till att fler flytta hit.
Den skulle förstärka byns utbud av ungdomsaktiviteter och stärka tjejernas
status som idrottsutövare. Det finns många goda skäl för att ha en ridbana,
frågan är: Finns det intresse och behov?

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny