En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nyheter

Ansök om vindpeng Tavelberget

2016-10-11 kl 01:16

Dala Vind delar varje år ut 0,3% av bruttointäkterna från vindkraftparken, cirka 50.000 kronor per år. Vindpengen syftar till att främja en hållbar utveckling av Linghed.

Sista ansökningsdag:            31 oktober 2016

Ansökningshandlingar:        Finns på www.linghed.seeller
mailajakob.ebner1@gmail.com

Vem kan söka?                      Ideella och ekonomiska föreningar
eller motsvarande

Prioriterade insatser           – Verksamhet av allmänt intresse
– Ungdomsverksamhet
– Gemensamhetsanläggningar

Ansökan skickas till:            Dala Vind AB, Box 4, 782 21
Malung. Märk ”Vindpeng Tavelberget”

Välkommen med din ansökan
Dala Vind AB
Framtid i Linghed
Lingheds Idrottsförening

 

mall_ansokan-om-vindpeng-linghed-130202-nl

villkor_ansokan-om-vindpeng-tavelberg_vers131119

Träning tisdagar i Bystugan, 19.00-20.30

2016-01-15 kl 11:47

Kom och träna med oss damer i Skryt´n

Tisdagskvällar 19:00-20:30 på Bystugan i Linghed

Start 19 januari och fram tills vi sätter båten i sjön!

Vi kommer att köra på ungefär lika som förra året med cirkelträning, jympa pass och lite annat smått och gott.

För er som inte ror tar vi en liten avgift på 20kr/gång.

Hoppas vi ses!

Lingheds IF

Gårdsmarknad varje månad

2016-01-15 kl 10:45

Sista söndagen varje månad arrangerar föreningen Lyckoträffen i Linghed en gårdsmarknad mellan kl 11-14.

Lingvägen 130 – vid Dalahus.

Syftet är att öka gemenskapen byarna emellan och skapa en rolig samlingspunkt där alla är välkomna. Skapa nya kontakter och umgås – marknaden blir en social plats.

Kom, titta, trivs i våra lokaler och framförallt köp alla möjliga ting som en gårdsmarknad kan innehålla. Nyvävda trasmattor, stickade barnkläder, handarbetade vackra ting, loppisföremål och mycket mycket mer. Välkomna till oss!

Odlar du? Har du ägg? Bakar du bröd eller bakverk? Virkar, stickar eller broderar du? Målar du tavlor eller skapar smycken? Vi har gårdsmarknaden för dig – kom och sälj.

Vill du sälja något? Kom eller anmäl på 070 582 78 21

Gårdsmarknad Linghed

Vinnande pepparkakshus utsett

2015-12-22 kl 23:11

Nu har våra kunder röstat på alla fantastiska pepparkakshus och vinnarna blev:

1. Hus nr 10 gjort av Ida Rosenback med 57 röster

Vinnande hus, nr 10

Vinnande hus, Ida Rosenback

Andra plats, Engla Larsson

Andra plats, Engla Larsson

2. Hus nr 14 gjort av Engla Larsson med 36 röster

3. Hus nr 6 gjort av Vincent Vestlund med 19 röster

Varje pepparkakshus som varit med i tävlingen har en present att hämta hos oss och så klart får ni ta hem era hus om ni så vill. Annars får dom gärna stå kvar hos oss så att våra kunder får fortsätta beundra dessa.

IMG_2965

Tredje plats, Vincent Vestlund

Vi på Tempo Linghed vill tacka alla som varit med i tävlingen och samtidigt önska er alla en God Jul 🎅

Utvecklingsplan för Linghed

2015-12-19 kl 23:51

Vad tycker du om det här förslaget till utvecklingsplan för Linghed som Intresseföreningen Framtid i Linghed (FIL) har tagit fram?

Läs och meddela oss vad du anser.

Du hittar våra kontaktuppgifter här. Föreningar – Framtid i Linghed

Utvecklingsplan_för_Linghed_2015-2020_FIL_150920

Ansök Vindpeng

2015-10-30 kl 20:39

Så är det dags att ansöka om Vindpengen igen.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 oktober.

Beslut om vilka projekt får tilldelning tas i början på nästa år och utbetalning sker i maj 2016.

Med vänliga hälsningar

Jakob Ebner

FIL

Mall Ansökan om Vindpeng Linghed Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Söndagsstängt på Linghedslivs

2015-09-01 kl 23:01

Ja då börjar denna sommar lida mot sitt slut men vi hoppas på många fina höstdagar framöver

30 augusti var sista söndagen vi hade öppet det här året, men så klart hälsas ni Välkomna alla andra veckodagar.

Kom ihåg att beställa vår Linghedskasse. Tre middagar för fyra personer.
Beställ senast torsdag och hämta efter kl 14.00 tisdagen därefter.

Personalen på Tempo Linghed

Höganäsbadet öppnar v.25

2015-05-28 kl 21:06

Höganäsbadet öppnar vecka 25, 15 juni, och i år kommer det nya bryggor på plats hälsar Lingheds IF.

Invigning rastplats Hökviken

2015-05-24 kl 11:51

Nu har rastplatsen vid Hökviksbron i Linghed invigts.

Över 80 personer deltog vid invigningen som inleddes med att Dala Vind delade ut årets vindpeng.

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Sedan berättade projektledaren för rastplatsen, Björn Storsnes, lite om det arbete som lett fram till att rastplatsen nu är färdig. Redan 2009 påbörjades planeringen och arbetet har sedan drivits genom Intresseföreningen Framtid i Linghed.  Många är det som bidragit med pengar, material och arbete. Rastplatsen har kostat över 100 000 kr att bygga och de ideella arbetsinsatserna står för motsvarande värde. På en tavla i båthuset listas de största sponsorerna.

I båthuset ligger kyrkbåten Skryt,n II som tävlats av roddarlagen från Linghed mellan åren 1974 och 2002.

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Läs mer om kyrkbåtar här.

 

Utdelning av vindpeng 2015

2015-05-24 kl 11:38

I samband med invigningen av rastplatsen i Linghed delade Dala Vind ut årets vindpengar. Vindpengen är en frivillig utbetalning från Dala Vind och utgör en procentuell andel av bruttointäkterna från Tavelbergets vindkraftpark i Linghed. Precis som tidigare år var det Niklas Lundaahl som delade ut pengarna.

2015

  • 10 000 kr till renovering av fasaden – Lingheds Livs
  • 10 000 kr till renovering av tak på storstugan från Linghed – Svärdsjö hembygdsförening
  • 20 000 kr till utegym i Linghed – Lingheds Idrottsförening
Vindpeng 2015_6931

Vindpeng 2015

Niklas Lundaahl informerade om att det blåst mindre 2014 än tidigare år och att det därför fanns mindre pengar att fördela i år. Niklas berättade också att Dala Vind ansökt och fått tillstånd att sätta upp ett sjätte vindkraftverk på Tavelberget. Bygget beräknas vara klart innan midsommar 2016.

FILs remissvar Tillväxt- & Folkhälsoprogram

2015-04-07 kl 08:27

Läs FILs (Intresseföreningen Framtid i Linghed) remissvar på Falu kommuns två program, Tillväxtprogrammet och Folkhälsoprogrammet.

Remissvar

Samrådshandlingar detaljplan för Linghedsskolan mm

2015-04-06 kl 22:15

På FIL:s initiativ har Falu Kommun gjort ett förslag till detaljplaneändring för Linghedsskolan med flera fastigheter i centrala Linghed. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål på fastigheten Linghed 198:1 samt 122:1, där det före detta frälsningsarméhuset ligger. Planen innebär också att bestämmelserna för de angränsande kommunägda fastigheterna, där Lingheds skola och idrottsplanen ligger, anpassas till nu gällande plan- och bygglag. Kommunens fastighet Linghed 199:1 samt den angränsande mindre fastigheten Linghed 178:1, som tidigare varit planlagd för busstation, planläggs för bostadsändamål.
Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 26 maj 2015:

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:
1. Bifogade filer

2. www.falun.se/planerjustnu

3. Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider

4. Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider

5. Lingheds Livs, Lingvägen 82, Linghed

Linghedsskolan Inbj SAMR

Linghedsskolan pk SAMR A2-L EMSN

Linghedsskolan Pb SAMR EMSN

31 april, ansök från Linghedsfonden

2015-03-26 kl 22:15

Ansök om bidrag från Linghedsfonden

Senast 31 april 2015

Fondens syfte:

är att stimulera  initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Linghed samt vara till glädje och nytta för samtliga bybor och besökande.

Ansökan sänds till:

  • Intresseföreningen Framtid i Linghed, Åsvägen 22, 790 25 Linghed eller till jakob.ebner1@gmail.com
  • Beskriv hur bidragen ska användas och uppge dina kontaktuppgifter. I år finns 20 000 kronor i Linghedsfonden.

Hälsningar

FIL:s styrelse

Linghedsfonden_ansökan_2015

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny