En del av Sevrda Svrdsjbygden

31 april, ansök från Linghedsfonden

Ansök om bidrag från Linghedsfonden

Senast 31 april 2015

Fondens syfte:

är att stimulera  initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Linghed samt vara till glädje och nytta för samtliga bybor och besökande.

Ansökan sänds till:

  • Intresseföreningen Framtid i Linghed, Åsvägen 22, 790 25 Linghed eller till jakob.ebner1@gmail.com
  • Beskriv hur bidragen ska användas och uppge dina kontaktuppgifter. I år finns 20 000 kronor i Linghedsfonden.

Hälsningar

FIL:s styrelse

Linghedsfonden_ansökan_2015

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny