En del av Sevrda Svrdsjbygden

Ansök Vindpeng

Så är det dags att ansöka om Vindpengen igen.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 oktober.

Beslut om vilka projekt får tilldelning tas i början på nästa år och utbetalning sker i maj 2016.

Med vänliga hälsningar

Jakob Ebner

FIL

Mall Ansökan om Vindpeng Linghed Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny