En del av Sevrda Svrdsjbygden

Invigning rastplats Hökviken

Nu har rastplatsen vid Hökviksbron i Linghed invigts.

Över 80 personer deltog vid invigningen som inleddes med att Dala Vind delade ut årets vindpeng.

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Sedan berättade projektledaren för rastplatsen, Björn Storsnes, lite om det arbete som lett fram till att rastplatsen nu är färdig. Redan 2009 påbörjades planeringen och arbetet har sedan drivits genom Intresseföreningen Framtid i Linghed.  Många är det som bidragit med pengar, material och arbete. Rastplatsen har kostat över 100 000 kr att bygga och de ideella arbetsinsatserna står för motsvarande värde. På en tavla i båthuset listas de största sponsorerna.

I båthuset ligger kyrkbåten Skryt,n II som tävlats av roddarlagen från Linghed mellan åren 1974 och 2002.

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Läs mer om kyrkbåtar här.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny