En del av Sevrda Svrdsjbygden

Samrådshandlingar detaljplan för Linghedsskolan mm

På FIL:s initiativ har Falu Kommun gjort ett förslag till detaljplaneändring för Linghedsskolan med flera fastigheter i centrala Linghed. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål på fastigheten Linghed 198:1 samt 122:1, där det före detta frälsningsarméhuset ligger. Planen innebär också att bestämmelserna för de angränsande kommunägda fastigheterna, där Lingheds skola och idrottsplanen ligger, anpassas till nu gällande plan- och bygglag. Kommunens fastighet Linghed 199:1 samt den angränsande mindre fastigheten Linghed 178:1, som tidigare varit planlagd för busstation, planläggs för bostadsändamål.
Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 26 maj 2015:

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:
1. Bifogade filer

2. www.falun.se/planerjustnu

3. Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider

4. Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider

5. Lingheds Livs, Lingvägen 82, Linghed

Linghedsskolan Inbj SAMR

Linghedsskolan pk SAMR A2-L EMSN

Linghedsskolan Pb SAMR EMSN

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny