En del av Sevrda Svrdsjbygden

Utdelning av vindpeng 2015

I samband med invigningen av rastplatsen i Linghed delade Dala Vind ut årets vindpengar. Vindpengen är en frivillig utbetalning från Dala Vind och utgör en procentuell andel av bruttointäkterna från Tavelbergets vindkraftpark i Linghed. Precis som tidigare år var det Niklas Lundaahl som delade ut pengarna.

2015

  • 10 000 kr till renovering av fasaden – Lingheds Livs
  • 10 000 kr till renovering av tak på storstugan från Linghed – Svärdsjö hembygdsförening
  • 20 000 kr till utegym i Linghed – Lingheds Idrottsförening
Vindpeng 2015_6931

Vindpeng 2015

Niklas Lundaahl informerade om att det blåst mindre 2014 än tidigare år och att det därför fanns mindre pengar att fördela i år. Niklas berättade också att Dala Vind ansökt och fått tillstånd att sätta upp ett sjätte vindkraftverk på Tavelberget. Bygget beräknas vara klart innan midsommar 2016.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny