En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nya bostäder i Linghed

Boendeenkät

Under sommaren och hösten 2017 har en bostadsenkät genomförts i byn.

Lingheds Belysningsförening och Intresseförening Framtid i Linghed satsar nu på att få till bygget av ett flerbostadshos på f.d. ”Frälsningsarmetomten” vid skolan. För att hitta finansiärer och byggherrar behöver vi veta vilken typ av bostad som efterfrågas.

Du kan svara på enkäten via den här länken.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcB2-EylJVmXBTS6LOedNnrJv2V1KWZ8l2beq7DVHuJtD1-A/viewform?usp=sf_link

 

Du kan också se enkäten här

ENKÄT2017-2je

 

Detta är de alternativ som finns i enkäten.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny