En del av Sevrda Svrdsjbygden

Ridbana i Linghed

Ridbanan är tillgänglig för medlemmar inom Lingheds IF. Icke medlemmar kan rida enstaka gånger på banan för 50 kr per gång. Betalning sker via swisch till 070-206 73 16.

Våren 2021 – Ridbanan har nu fått ett riktigt staket.

18 augusti 2017 – Ridbanan har nu officiellt invigts.

Hösten 2016 – När vi inventerade med byns barn och ungdomar vad de ville ha i byn så kom en ridbana högt upp på önskelistan.  Under vintern drog en arbetsgrupp igång och med många gemensamma krafter i byn, inte minst Bysamfälligheten som arrenderar ut marken, så börjar ridbanan nu ta form. Mycket jobb återstår men den har nu kunnat börja användas.

Ridbanan

Våren 2016 – Arbetet med att anlägga en ridbana i Linghed är påbörjat.

Projektet är initierat av FIL, Intresseföreningen Framtid i Linghed då detta var ett av önskemålen som kom fram i arbetet med den utvecklingsplan för Linghed som föreningen tagit fram via workshops i byn.

FIL har nu arrendeavtal för 15 år med markägaren Lingheds Bysamfällighet.

Det är bysamfälligheten som nu fällt träden som växte i sandtäkten.

Planen är att när ridbanan är färdig så kommer FIL överlämna arrendet till Lingheds IF som då startat en häst/ridsektion.

Sandgropen_blivande ridbana 20160501_161755

Alla träden i sandtaget är avverkade inför anläggningen av ridbanan.

Hösten 2015 – Den 28 oktober 2015 samlade FIL till ett intressemöte kring att anlägga en ridbana i Linghed. Mötet var eniga om att en ridbana behövdes i byn. En arbetsgrupp bildades som gick vidare med frågan om vart banan skulle ligga, beräkningar av kostnader samt finansiering.

FIL har skickat in bygglovsansökan till kommunen i februari 2016 och gjort flera ansökningar till olika fonder mm för finansiering.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny