En del av Sevrda Svrdsjbygden

Vindkraftpark Tavelberget

Dala Vind har byggt 5 st vindkraftverk på Tavelberget. Idén om vindkraft på Tavelberget kom från en studiecirkel initierad av Intresseföreningen Framtid i Linghed, FIL, som handlade Vindkraftverk och utsikt från Tavelberget över berg och Svärdsjönom förnyelsebar energi. Förutom att möjliggöra lokalt ägande via Dala Vindkraft Ekonomisk förening vill Dala Vind ge ett frivilligt ekonomiskt bidrag till fortsatt utveckling i Linghed som vi kallar för Vindpeng Tavelberget.
Dala Vind fördelar varje år ut högst 0,3% av bruttointäkterna från vindkraftparken, vilket för närvarande är cirka 50.000 kronor per år. Utdelningen sker under förutsättning att vindkraftsparkens ekonomi tillåter det. Syftet med en Vindpeng är att främja en hållbar utveckling av Linghed.

Kriterier för ansökan
•Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
•Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Linghed och bidrar till en hållbar utveckling av Linghed.
•Insatser som främjar Lingheds ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet eller stärker utvecklingsprojekt och gemensamhetsanläggningar i Linghed, är särskilt prioriterade.
•Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
•Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot Dala Vinds intressen.
•Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
•Insatserna ska vara genomförda och skriftligen redovisade inom 12 månader från beslut om tilldelning. Vid särskilda omständigheter kan redovisningsperioden förlängas till 24 månader.

Ansökan
Ansökan sker i skriftlig form till, Dala Vind AB, Box 4, 782 21 Malung.
Märk ansökan Vindpeng Tavelberget. Mallen för ansökan kan laddas ner nedan.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2015
Tilldelningsbeslut senast 28 februari

Ladda ner ansökningsblanketten här Mall Ansökan om Vindpeng Linghed

Ladda ner anvisningar här Ansökan om Vindpeng Tavelberg

 

Tidigare års mottagare av Vindpeng 

2015

  • 10 000 kr till renovering av fasaden – Lingheds Livs
  • 10 000 kr till renovering av tak på storstugan från Linghed – Svärdsjö hembygdsförening
  • 20 000 kr till utegym i Linghed – Lingheds Idrottsförening

2014

  • 10 000 kr till skådespelet Gustav Vasa – Kulturföreningen Kråkan
  • 16 000 kr till hjärtstartare – Lingheds Livs
  • 15 000 kr till ny gavel på Badhuset/bybastun – Bybastuföreningen
  • 12 000 kr till utegym i Linghed – Lingheds Idrottsförening

2013

  • 25 000 kr till surfplattor och framtidens lärande – Linghedsservice
  • 25 000 kr till bredband och informationsplats – Lingheds Livs
  • 25 000 kr till rastplats Hökviken – Intresseföreningen Framtid i Linghed

 

 

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny