En del av Sevrda Svrdsjbygden

Framtid i Linghed, FIL

Intresseföreningen Framtid i Linghed, FIL, arbetar för att utveckla byn.

Kontakt e-post:  Framtidilinghed@gmail.com

Styrelsens ledamöter 2021
Jessica Johansen, ordförande

Erika Hansson, sekreterare

Henrik Czutzur

Katarina Johansson

Maria Bergman

Agneta Ekstedt Frejd

Elin Örn

Suppleanter

Jessica Hansson

Webbansvarig

Stöt Ulrika Andersson

Remisser

En av de saker som FIL gör är att lämna svar på kommunens remisser som berör Linghed. Här nedan kan du läsa de remissvar vi lämnat in under de senaste åren.

Serviceplan Linghed_Falu kommun_151213

Remissvar Detaljplan Linghedsskolan mm_150517

Remissvar Miljöprogram2020_Falun_FIL_140309

Remissvar Tillväxtprogram Folkhälsoprogram Falu kommun_20150407

Väghastigheter_Remiss_2011

Remissvar Översiktsplan Falun/Borlänge_FIL130505

Remissvar Tavelberget Etapp 2_130730

Remissvar_Cykelplan Falun_131106

Utvecklingsplan_för_Linghed_2015-2020_FIL_150920

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny