En del av Sevrda Svrdsjbygden

Om Linghed

Linghed omnämns i skrifter från 1300-talet. Namnet kommer av fornsvenskans ling (ljung). Heden var beväxt med ljung, lingonris och små buskar. Badelundaåsen går genom byn som en smal sträng. Enligt sägnen bildades åsen av sand som rann ur den säck en jätte bar på ryggen när han gick förbi här, genom sjöarna.

Linghed är en långsträckt by, ca 6 km. I väster, mot Enviken, ligger det som i vardagligt tal kallas Byn. Östra delen, som gränsar mot Böle, kallas Bolaget. Änga, Strömmen, Hökviken och Rävil´n är namn på andra områden som ligger i byn.

Jordbruket har haft och har fortfarande stor betydelse för byn även om djurantalet har minskat betydligt under senare år. Ett aktivt jordbruk betyder mycket för att behålla det öppna landskapet. Även skogsbruk och träindustri har varit, och är fortfarande, betydelsefullt för sysselsättningen i Linghed.

Skogs och sågverksbolaget Kopparberg & Hofors AB, allmänt kallat Bolaget, bedrev under slutet av 1800-talet en betydande verksamhet i den östra delen av byn, som därefter behållit namnet Bolaget. Under den perioden byggdes järnvägen från Norrsundet ut och Linghed fick en järnvägsstation 1888. den fanns kvar fram till 1968.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny